המוצר מחכה לך בעגלה

מוצא+רט+

כל א++ות של "מוצרט" משדרת אווירה ש+ל תחכום ואומנות. התווים מעוצבים בקפידה כדי לעורר תחושה+ של יופי נצחי, בדומ+ה לתווים המורכב+++ים של סונטה. כל אות היא עדות ל+מסירות ולתשוקה שהוזרמו ביצירתה, וכתוצאה מכך גופן שמרגיש גם מוכר וגם ייחודי.

רשימת הגליפים בפונטלחצו + לאחר אות כדי לראות את האלטרנטיבה שלה |

אפשרויות רכישה

170₪ + מע"מ

X