המוצר מחכה לך בעגלה

א+ופט+ימ+יסט

פונ+ט כת+ב יד חינ+ני ומרומם+ שנועד ל+עורר תחושות של אופט+ימיות וחיוביות. משיכותיו הז+ורמות והעדינ+ות משדרות תחושת חמימות ונוחות, מזמינות את הקורא לעולם של א+פשרויות. מושלם להעברת מסרים של תקווה, עידוד והשראה.

רשימת הגליפים בפונטקל

רגיל

בולט

נסו אותי |

אפשרויות רכישה

200₪ למשקל 600₪ למשפחה
+ מע"מ

X