המוצר מחכה לך בעגלה

ש+לֶּכֶת+

הפ+ונט ש+ישדרג+ לכ+ם א+ת הסת+יו, החורף, הקיץ והאביב 🌤 ש+לכת הוא פונט זורם וש שיגידו אפילו מתעופף, שנוצר באמצעות כלי ציפורן שטוח. קצוות האותיות נמשכות מעלה ומטה כמו עלי שלכת בתנועה, עובדה המעניקה לכותרות מימד חסר גבול++ות+.

רשימת הגליפים בפונטנסו אותי כאן |

אפשרויות רכישה

150₪ + מע"מ

X