המוצר מחכה לך בעגלה

שחרית+++

הא+ופי של שעות הב+וקר הראשונות++, אותן שעות++ שבהן העולם מתעורר לחיים עם הופעת השחר. "שחרית" מסמל+ת התחדשות, היול+++יות, ואופ+טימיות - היא מבטאת את התק+ווה והצ+יפייה ליום חדש ול+אפשרויות שהוא מב+יא עימו.

רשימת הגליפים בפונטלחצו + לאחר אות כדי לראות א+ת האלטרנטיבה שלה |

אפשרויות רכישה

230₪ + מע"מ

X