המוצר מחכה לך בעגלה

מדבר

פרשנות קליגרפית לכתבים העתיקים שנמצאו על המגילות של קומראן. ״מדבר״ אינו רק גופן, זוהי עדות למורשת המתמשכת של ציוויליזציה יהודית עתיקה בארץ ישראל. הקווים הזורמים והצורות האלגנטיות מגלמות את המהות של הטקסטים ההיסטוריים הללו, ותורמים לאווירה של מיסטיקה ומסורת.

רשימת הגליפים בפונטקל

רגיל

בולד

גראנג׳

נסו אותי |

אפשרויות רכישה

200₪ למשקל 800₪ למשפחה
+ מע"מ

X