המוצר מחכה לך בעגלה

ל+++++אבל+י

האגדה מספרת שכל+++++ מי שנתקל+ בפונט הזה מת+אהב 🥰 לאבלי הוא פונט כותרות דומיננטי וסוחף שעוצב עם עט המברשת: כל+י רגיש למג+ע המאפשר לשלוט בעובי הקו על++++ ידי עוצמת הלחץ שמופעל עליו. הפונט מתאים ב-ד-י-ו-ק לעיצובים שמחים, מית+וגים, בל++ונים, שוקולדים ובקיצור - כל+ מה שעושה לנו טוב בלב.

רשימת הגליפים בפונטנסו אותי כאן |

אפשרויות רכישה

190₪ + מע"מ

X